Tourclub Duiven

Gezellig en uitdagend race- en gravelfietsen in Duiven en omgeving

Algemene Leden Vergadering. ALV 2022

Maart 2020 was de start van twee seizoenen aangepast fietsen. Continu meebewegen met wat kon en wat slim was. Daarbij hebben we als bestuur van de TCD altijd een voorzichtige koers gevaren. Bij de sluitingsrit afgelopen oktober hadden we allemaal de verwachting dat het seizoen 2022 weer normaal zou kunnen zijn. Nu 4 maanden verder ziet het er naar uit dat we binnen afzienbare tijd weer zonder beperkingen kunnen gaan fietsen. Maar dat wil niet zeggen dat we helemaal af zijn van het virus. Als bestuur hebben we uitgebreid stil gestaan bij wat eind februari/begin maart weer allemaal weer mogelijk zou kunnen zijn. De kans bestaat dat de meeste beperkingen er dan vanaf zijn. En tegelijkertijd hebben we ook gekeken naar wat slim is om te doen en dat ook iedereen zonder belemmeringen kan deelnemen. Op basis daarvan hebben we besloten om de ALV te verplaatsen naar 12 april 2022. Dit omdat we de verwachting hebben dat we dan de ALV kunnen houden op een manier dat er geen beperkingen meer zijn om erbij te kunnen zijn. Meer informatie volgt eind maart.

;

2024-07